Serwis jest w trakcie modyfikacji.


"Polish Institute of Management",
Sp. z o.o. (PIM) specjalizuje się w pracach konsultingowych i szkoleniowych dla takich klientów, których potencjał i pozycja w kalejdoskopie polskich organizacji gospodarczych wymaga zastosowania kreatywnych i niekonwencjonalnych rozwiązań prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych lub rozwojowych.

  Nasza reputacja jest oparta na szeregu znaczących, dotychczas zrealizowanych projektach."Polish Institute of Management" Sp. z o.o. oferuje usługi doradcze w zakresie:
prywatyzacji,
doradztwa gospodarczego,
strategii i restrukturyzacji,
finansów oraz wycen przedsiębiorstw,
kreatywnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów korporacyjnych.

Copyright © Polish Institute of Management, 2000
Webmaster: webmaster@pim.com.pl